Kampanjevilkår

Vi oppfordrer til at disse vilkårene leses nøye!

Kampanjens varighet: 2018-08-22 – 2018-12-31.

Leverandør av kampanjen

e-Boks A/S
Dampfærgevej 28
DK-2100 København Ø
Organisasjonsnummer: 25674154
(heretter referert til som e-Boks)

Formål

Formålet med kampanjen er å støtte foreninger i Norge samt øke kjennskapet til e-Boks og den økte digitaliseringen som e-Boks’ tjenester gir mulighet for.

Jo flere du oppfordrer til å opprette en digital postkasse hos e-Boks, dess mer penger har du mulighet til å samle inn til din utvalgte forening.

Betingelsene for opprettelse av en innsamling

Betingelsene for å kunne opprette en innsamling og delta i kampanjen er:

 1. at du er registrert e-Boks-bruker, og at du er minimum 15 år og har et gyldig personnummer i Norge,
 2. at nedenstående vilkår aksepteres,
 3. at det angis korrekte kontaktopplysninger samt organisasjonsnummer ved opprettelse av en innsamling samt
 4. at foreningen/klubben er lovlig, offisiell, og dokumenterbart har eksistert i minst 1 måned innen 1. juli 2018.

Generelle vilkår

Deltakelse er gratis, og opprettelse eller støtte av en innsamling er ikke kjøpsbetinget. Hver ny e-Boks-bruker kan kun enten opprette en innsamling eller støtte en innsamling én gang.

En forening eller klubb kan ha flere innsamlinger, men hver innsamling skal opprettes av en unik e-Boks-bruker, og hver innsamling må ha et unikt formål beskrevet ved opprettelse, f.eks. at det samles inn til nytt utstyr, en klubbreise osv. Begge opplyses ved opprettelse av innsamlingen.

Når du godkjenner vilkårene, samtykker du til at innsamlingen ikke er ulovlig, skadelig, fornærmende, vulgær, trakasserende, nedsettende, grov, uanstendig, pornografisk, blasfemisk, provoserende, injurierende, ærekrenkende, skadegjørende, hatefull, rasistisk, og verken etnisk, sosialt, juridisk, moralsk, religiøst eller på annen måte er støtende eller krenker andres rettigheter, inklusiv, men ikke begrenset til, rettigheter knyttet til omdømme, integritet eller intellektuell eiendom.

Innsamlingen skal ikke støtte:
- Politiske organisasjoner
- Religiøse organisasjoner eller formål
- Aktiviteter som kan være skadelige for miljøet, mennesker, eller dyr
- Privatpersoner
- Rene kommersielle organisasjoner

e-Boks forbeholder seg retten til å kreve dokumentasjon for ovenstående og i øvrig annullere innsamlingen hvis det viser seg at foreningen eller klubben ikke overholder disse retningslinjene eller hvis den på noen måte kan assosieres med uetiske formål.

Det kan kun opprettes 200 individuelle innsamlinger under kampagnens varighet, hvorpå muligheten for å opprette en innsamling avsluttes. Aktive innsamlinger kan fortsatt støttes etter dette. Hver innsamling varer i opptil fire uker, og den øvre grensen er 10.000 kroner for hver innsamling. Etter de fire ukene eller når den maksimale grensen er nådd, stenger innsamlingen og pengene utbetales.

e-Boks forbeholder seg retten til å regulere antallet av innsamlinger som kan opprettes hvis interessen i perioder er veldig høy. I dette tilfellet vil foreningen kunne melde seg på en venteliste og få beskjed når det igjen er åpent for opprettelse av nye innsamlinger.

Forsøk på juks og bruk av falskt navn, kode, organisasjonsnummer og andre kontaktopplysninger medfører utestengelse fra kampanjen.

Ansatte hos e-Boks eller medlemmer av deres familie kan ikke delta i kampanjen.

Slik gjør du:

 • Klikk på start/støtt en innsamling, og skriv inn navn og den koden du mottok i din digitale postkasse hos e-Boks.
 • Hvis du ikke har en digital postkasse, kan du skaffe en gratis på www.e-Boks.no.
 • Når du har opprettet en innsamling, kan du invitere venner, bekjente og medlemmer av din klubb eller forening til å opprette en digital postkasse hos e-Boks.
 • Nye e-Boks-brukere opprettet etter 22/8 2018 får automatisk en kode i sin digitale postkasse hos e-Boks som de kan innløse i din innsamling. Husk å dele navnet på innsamlingen eller den direkte lenken med dem.

Utbetaling

 • Utbetaling skjer umiddelbart etter innsamlingens slutt, men senest etter 4 uker.
 • Innsamlingen skal ha innsamlet minimum 500 kroner før en utbetaling kan skje.
 • e-Boks tar direkte kontakt med den personen som er opplyst ved innsamlingens opprettelse for å verifisere de påkrevde opplysningene og innhente et kontonummer til utbetalingen.
 • Utbetaling kan kun skje til en konto tilhørende den foreningen/klubben som ble oppgitt ved opprettelse av innsamlingen.
 • Kontoen må være opprettet i en norsk bank, og kontoeier må ha et gyldig personnummer i Norge.
 • Det er deltakerens eget ansvar å opplyse om utbetalingen til Skatteetaten.

Bruk av personopplysninger

 • Ved å delta i kampanjen, gis samtidig samtykke til registrering av navn, e-post, telefonnummer, adresse samt organisasjonsnummer.
 • De personopplysningene som er avgitt i forbindelse med deltakelse i kampanjen vil kun bli brukt i forbindelse hermed.
 • Personopplysninger innsamlet til bruk i forbindelse med kampanjen behandles av e-Boks som dataansvarlig, og vil bli behandlet i samsvar med e-Boks’ retningslinjer for personvern som du finner her.
 • Dine personopplysninger gis ikke videre til tredjeparter med henblikk på markedsføring.
 • e-Boks er forpliktet til beskyttelse av deltakernes personopplysninger og overholder den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.
 • Alle personopplysninger som avgis ved deltakelse i kampanjen lagres innenfor EUs grenser hos BtB Agency, org.nr: 31610443, som er e-Boks underleverandør.
 • Dine personopplysninger lagres kun så lenge det er saklig grunn til det og så lenge du ikke har trukket ditt samtykke tilbake.
 • Du har, til enhver tid, rett til at få innsikt i, samt slettet og beriktiget de personopplysninger som e-Boks behandler om deg i forbindelse med denne kampanjen. Du gjør dette ved å kontakte e-Boks via denne e-postadressen: marketing@e-boks.dk

e-Boks AS retningslinjer for informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten datafil med informasjon som nettsider lagrer på datamaskinen din, for å holde oversikt over hva som skjer under besøket ditt og for å kunne kjenne igjen datamaskinen neste gang du besøker nettsiden, og brukes bl.a. til å forbedre brukervennligheten og til å samle inn anonymisert statistikk. En informasjonskapsel er ikke et program og inneholder ikke virus.

Les mer om informasjonskapsler på Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/cookies/

Hvorfor og for hvilket formål bruker e-Boks AS informasjonskapsler?

e-Boks AS bruker informasjonskapsler til f.eks. å samle inn opplysninger om, a) hvilke sider du besøker, b) tidspunkt for besøk, og c) hvilke sider du kom fra. I tillegg bruker e-Boks AS informasjonskapsler for brukerstyring og for å optimere brukeropplevelsen (registrering av standardinnstillinger).

Bruken av informasjonskapsler gjør at e-Boks AS kan kjenne igjen datamaskinen din på vår nettside, og deretter kan samle informasjon om atferdsmønstre (navigering) på siden, bruken av de ulike funksjonene m.m. Samlet sett styrker og forbedrer det brukeropplevelsen på siden.

Alle personopplysninger som innsamles via informsjonskapler behandles i samsvar med e-Boks AS’s retningslinjer for personvern som du finner her.

Kan jeg bli advart om informasjonskapsler før jeg går inn på en nettside?

Du kan stille inn nettleseren til enten å a) advare deg, b) be om at du godtar informasjonskapsler, c) automatisk godkjenne informasjonskapsler eller d) avvise informasjonskapsler. Du kan også begrense godkjenning av informasjonskapsler til servere/nettsider som du har besøkt tidligere. Alle nettlesere inneholder funksjoner som gjør det mulig med selektiv sletting av informasjonskapsler.

Hvilke typer informasjonskapsler finnes?

Det finnes to overordnede typer informasjonskapsler "HTML-informasjonskapsler" og "flash-informasjonskapsler". HTML-informasjonskapsler blir vanligvis behandlet av nettleseren, mens flash-informasjonskapsler blir behandlet av et program. En nettside kan dermed inneholde både nettleser-informasjonskapsler og flash-informasjonskapsler. Overordnet sett kan man dele inn informasjonskapsler i følgende kategorier:

 1. Øktinformasjonskapsel: Øktinformasjonskapsler som settes av nettsiden, brukes til å kjenne deg igjen når du går rundt på siden og huske om du f.eks. er logget inn. Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren.
 2. Øktinformasjonskapsel (tredjepart): Øktinformasjonskapsler som settes av en tredjepartsnettside, brukes til å kjenne deg igjen når du går rundt på siden og huske om du f.eks. er logget inn. Øktinformasjonskapsler som settes av tredjepart, slettes automatisk når du lukker nettleseren.
 3. Fast informasjonskapsel: Faste informasjonskapsler som settes av selve nettsiden. Faste informasjonskapsler lagres på brukerens enhet og utløper på en gitt dato/et gitt tidsintervall.
 4. Fast informasjonskapsel (tredjepart): Faste informasjonskapsler som settes av en tredjepartsnettside som nettsiden er koblet til. Faste informasjonskapsler lagres på brukerens enhet og utløper på en gitt dato/et gitt tidsintervall.

Hvordan sletter jeg informasjonskapsler?

Hvis du ikke vil ha informasjonskapsler, kan du alltid slette dem, og kan fortsatt navigere rundt på de delene av e-Boks AS som ikke krever innlogging. Du kan ikke bruke den stengte delen av e-Boks AS dersom nettleseren ikke godkjenner informasjonskapsler, men du kan selvfølgelig slette informasjonskapslene etter hvert besøk.

Veiledninger for å slette informasjonskapsler:

Oversikt over informasjonskapsler på StottDinKlubb.no

Informasjonskapslene som e-Boks AS bruker, er beskrevet nedenfor. Listen er sortert etter type og inneholder navn (ID), levetid samt en beskrivelse av formålet til den enkelte informasjonskapselen.

Piwik Pro informasjonskapsler

Nedenstående informasjonskapsler brukes av Piwik Pro applikasjoner. Piwik Pro er e-Boks analyseverktøy.

Navn: pk_id.XXX
Levetid: 1 år
Formål: Anonymisert bruker-ID som brukes til å identifisere nye eller tilbakevennende besøkende

Navn: pk_ref.XXX
Levetid: 6 måneder
Formål: Informasjon om henvisende kilde

Navn: pk_ses.XXX
Levetid: 30 minuter
Formål: Kobler interaksjoner til et unikt besøk

Navn: website_id
Levetid: Session
Formål: Piwik Pro Analytics Property ID

Navn: stg_last_interaction
Levetid: Session
Formål: Identifiserer siste brukerinteraksjon

Navn: stg_traffic_source_priority
Levetid: Session
Formål: Måler trafikk fra gjeldende trafikkilde

Navn: stg_returning_visitor
Levetid: Session
Formål: Identifiserer tilbakevennende besøkende

e-Boks AS Haavard Martinsens vei 54, NO-0978 Oslo